Saturday, November 24, 2007

Bulgaria's Abandoned Children

Нямам думи...


Бях чувал за този филм, но останах безразличен, докато не го видях в блога на Ирина.
Какво можем да направим?